Bli brunnsborrare

En yrkesgrupp där det finns stora förutsättningar för att få jobb är brunnsborrare eller brunnstekniker. Det är i stora drag ett utomhusyrke som kräver en bra förmåga att hitta lösningar för problem som kan uppstå under arbetets gång.

En brunnsborrare borrar brunnar för att antingen få dricksvatten eller värme. Utrustning är i stora drag mobila borriggar och och borrverktyg, men även att det finns hjälpmedel som underlättar genomförandet av arbetet är det ändå ganska fysiskt krävande.

De flesta brunnstekniker arbetar på privata företag som sedan anlitas av privatpersoner, företag och kommuner för olika typer av projekt. De vanligaste uppdragen är borrning av dricksvattenbrunnar, borrning av energibrunnar för exempelvis bergvärme samt entreprenadborrning för bland annat grundläggning.

Egenskaper som är viktiga för en brunnsborrare är att du har god fysik, är serviceinriktad och självständig samt att du besitter en bra problemlösningsförmåga.

Om du utbildar dig till att bli brunnstekniker finns det stora möjligheter att få jobb. Det finns egentligen tre vägar att gå när det gäller dessa utbildningar. Den ena är att gå Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Det brukar vara en bra grund att stå på. En annan väg att gå är genom företagsförlagd utbildning där du arbetar som lärling på ett borrföretag. Slutligen kan du via Arbetsförmedlingen gå en så kallad arbetsmarknadsutbildning.

En brunnsborrare kan certifieras på två olika nivåer. AB-certifiering innebär att du är ansvarig brunnsborrare och B-certifiering ger dig titeln Brunnsborrare. När det gäller körkort måste du ha minst B-körkort. I många fall krävs C eller CE, så du kan köra tung lastbil med släp. Även kunskap av svetsning är en stor merit.

Snabblån

Alla kan hamna hamna i ekonomiska svårigheter som kan kräva akut behov av pengar. En kortsiktig lösning kan i så fall vara att ta ett så kallat snabblån.  Det är ett mindre lån som oftast ska betalas tillbaka inom 30 dagar. I de flesta fall sker dessa lån mot en fast avgift.

Vid tecknande av snabblån är det viktigt att försäkra sig om att man kan betala tillbaka hela lånet samt avgiften inom utsatt datum. Annars tillkommer ytterligare avgifter.

En stor fördel med snabblån är att det hos vissa långivare går att ta lån med betalningsanmärkning.